Referencie

Naši projektanti stáli za takými projektami a stavbami ako je Spolcentrum vo Svite, cyklistický chodník na trasách Poprad-Svit a Poprad-Kvetnica, rekonštrukcia ciest a miestnych komunikácií v meste Svit, verejný vodovod a kanalizácia v obciach Beluša, Hôrka-Kišovce, Hrabušice, niekoľko priemyselných hál a technologických celkov v Chemosvite a.s. vo Svite, niekoľko výrobných a skladovacích hál v priemyselnom parku v Poprade-Matejovciach, ale aj domovy dôchodcov v Leviciach a v Lučivnej a mnoho ďalších. Naši projektanti majú bohaté skúsenosti s rekonštrukciami, nadstavbami a prístavbami rôznych priemyselných aj občianskych stavieb, ako aj s tým súvisiacimi zmenami využívania, či zaťaženia jednotlivých podlaží objektov.

...