Referencie / späť

Automatizovaný sklad
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl
 • obj.32 htl

Automatizovaný sklad HTL valcov

Jedná sa o skladovú jednoloďovú halu s plochou strechou s pôdorysnými rozmermi 50,86m×22,1m a s výškou v hrebeni 14,15m. Nosnou konštrukciou objektu je oceľový montovaný skelet. V hale sú prevádzkované tri automatizované regálové zakladače, ktoré manipulujú s paletami hĺbkotlačových valcov. Technológia regálov a zakladača, ako aj stĺpy štítových stien sú založené na železobetónovom monolitickom základovom rošte. Základový rošt tvorí jeden monolitický celok spolu s obvodovými soklovými stenami objektu.