Referencie / späť

cyklistický chodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník
 • cyklochodník

Cyklistický chodník na trase Poprad - Kvetnica

Projekt cyklistického chodníka riešil okrem samotného trasovania aj odpočívadla po trase a prejazd cez hlavnú cestu s bezpečnostnými bariérami a dopravným značením.