Referencie / späť

Vyhliadková kaviareň
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub
  • Privátny klub

Vyhliadková kaviareň vo Svite

Vežovitá 4-podlažná stavba nachádzajúca sa v blízkosti cyklistického chodníka vo Svite je postavená na skalnom podloží, ktoré bolo na základe inžiniersko-geologického prieskumu spevnené injektovaním. Jedná sa o privátny klub so zázemím, kancelárskym priestorom, šatňami pre personál a hygienickými zariadeniami.