O nás

Projekčná kancelária TATRY-PROJEKTA s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti navrhovania všetkých druhov stavieb.

Naša spoločnosť zaisťuje projektovú činnosť pre všetky veľkosti investičných zámerov v oblasti chemického, hutného a strojného priemyslu, v oblasti občianskych stavieb, zdravotníckych zariadení či jednoduchších stavieb v individuálnej bytovej výstavbe, ako aj v oblasti infraštruktúry miest a obcí.

Naši projektanti majú oprávnenie na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe v zmysle Zákona Sovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre všetky kategórie.

Objekty a stavby zhotovené podľa našich projektov spĺňajú kritéria bezpečnosti, používateľnosti aj hospodárnosti.